آزمون ارزيابي برون تني زيست فعالي (غوطه وري در محلول شبيه سازي شده بدن SBF)

اين آزمون از جمله آزمون‌هاي متداول بررسي زيست فعالي و يا زيست اضمحلالي بيومواد به شمار مي آيد و به دليل راحتي کار و عدم نياز به وسايل و امکانات زياد از گستردگي و کاربرد بالائي برخوردار است و در عين سادگي نتايج تعيين کننده‌اي را براي پژوهش‌ها به همراه دارد. با تغيير غلظت يون هاي موجود در محلول مي‌توان زمان انجام آزمون را کاهش داد. در اين آزمون يک لايه کلسيم فسفات آمورف غني از کلسيم بر روي سطح تشکيل مي شود که بلافاصله پس از شکل‌گيري، اين لايه به¬صورت کلسيم‌ فسفات آمورف فقير از کلسيم درآمده و نهايتاً به صورت آپاتيت بر سطح، کريستاله مي‌شود. شماتيکي از نحوه انجام مراحل مذکور بر سطح نمونه غوطه‌ور شده در محلول شبيه‌سازي شده بدن انسان در شکل ديده مي‌شود.

دریافت کاتالوگ

ta61224t34aoys46ne2

شماتيکي از ماهيت بار منفي موجود در سطح و نيز نحوه شکل‌گيري آپاتيت بر سطح در محلول شبيه‌سازي شده بدن انسان.

جدول زیر مقادير استفاده شده از هريک از نمک هاي لازم در ساخت محلول SBF و ترتيب استفاده از آن ها را نشان مي دهد.

jjlp48387nszpoug2uq

 

در شكل زیر نيز غلظت يون‌هاي موجود در محلول شبيه‌سازي شده بدن انسان(SBF)  در مقايسه با ترکيب پلاسماي خون انسان نشان داده شده است.

مقايسه غلظت يو ن ها در پلاسماي خون انسان و .SBF

y7d0yplwcgy0gs1gohqz

در حال حاضر اين شرکت آماده ارائه خدمات آزمايشگاهی برای انجام آزمون SBF می باشد. ارائه خدمات فروش محلول SBF منوط به سفارش مشتری حداقل 2 روز قبل از موعد درخواستی برای تحويل است.