قلاب اتصال واگن

این قطعه از فولاد کم آلیاژ با استحکام کششی بسیار بالا ساخته می شود که بایستی در مقابل تنش های سنگین کشش- فشار مقاوم باشد.

انتخاب عناصر آلیاژی و نوع عملیات حرارتی در کنار شکل پیچیده آن تکنولوژی ساخت این قطعه را از سایر قطعات متمایز کرده است.

دریافت کاتالوگ