کلاژن

کلاژن فراوان‌ترین پروتئین موجود در بدن مهره داران است. این خانواده از پروتئین ها حدود 25 درصد کل پروتئین‌های بدن را تشکیل داده و نقش مهمی در ساختار بافت‌های بدن نظیر استخوان‌ها، پوست و رگ ایفا می‌کند.

کلاژن فراوان‌ترین پروتئین موجود در بدن مهره داران است. این خانواده از پروتئین ها حدود 25 درصد کل پروتئین‌های بدن را تشکیل داده و نقش مهمی در ساختار بافت‌های بدن نظیر استخوان‌ها، پوست و رگ ایفا می‌کند. بر روی نمونه‌ی کلاژن جداسازی شده از پوست گاو ، آزمون های کنترل کیفی شامل آزمون ژل شدن، آزمون عدم وجود مایکوپلاسما، آزمون LAL ، آنالیز آمینواسید و مقایسه با نمونه سیگما، بررسی زیست‌سازگاری و سمیت سلولی مطابق با استانداردISO 10993  ، ژل التروفورز، آزمون تحریک‌زایی مطابق با استاندارد ISO 10993-10 و آزمون حساسیت زایی مطابق با استاندارد ISO 10993-1 انجام شد. نتایج نشان داد که نمونه کلاژن تهیه  شده با نمونه کلاژن شرکت سیگما مشابهت داشته و هیچ‌گونه سمیت و حساسیت در بدن ایجاد نکرد. آزمون‌های زیست‌سازگاری و سمیت سلولی صحت این گفته را تأیید می‌نماید. این کلاژن‌ها شامل کلاژن گاوی (Type I) و کلاژن استحصال شده از غضروف ماهی می‌ باشد و  توسط پژوهشگران بانک سلولی انستیتو ایران تولید شده است.

دریافت کاتالوگ