بزاق مصنوعی و محلول شبیه سازی شده بدن (SBF)

مواد مصنوعي كه برای ترمیم و بازسازی عضو آسیب دیده طراحي می‌شوند باید در شرايط درون و بيرون از بدن مورد ارزيابي قرار گيرند. از این رو آزمون‌هایی جهت ارزيابي خواص فيزيكي و شيميايي این مواد طراحی شده است که اطلاعات اصلي مورد نياز جهت استفاده كلينيكي در بدن انسان را فراهم مي‌كنند. از جمله این آزمون ها، آزمون غوطه‌وری در محلول شبیه سازی شده بدن(SBF) و محلول بزاق مصنوعی (Artificial Saliva) می‌باشد. اين آزمون ها از جمله روش‌هاي متداول بررسي زيست فعالي و زيست اضمحلالي بيومواد به شمار مي آيند و به دليل راحتي کار و عدم نياز به وسايل و تجهیزات زياد، از گستردگي و کاربرد زیادی برخوردارند.

دریافت کاتالوگ

در حال حاضر شرکت نیک‌سرام رازی اقدام به تولید محلول‌های شبیه سازی شده بدن(SBF) و بزاق مصنوعی(Artificial Saliva) برای کاربردهای آزمایشگاهی کرده و قادر به ارائه خدمات مربوط به آزمون‌های غوطه‌وری در این محلول‌ها می‌باشد.