هیدروکسی آپاتیت طبیعی

هيدروكسي آپاتيت از مهم‌ترين بيوسراميك‌هاي مورد استفاده در پزشكي و دندان پزشکي است كه به دليل خواص زيستي منحصر به فرد و شباهت ساختاري زياد به بافت سخت استخوان، در سال‌هاي اخير مورد توجه واقع شده است. اين ماده داراي ترکيب مشخص استوکيومتري Ca10(PO4)6(OH)2 و ساختار کريستالوگرافي هگزاگونال شش وجهي است. به دليل تشابه ترکيب شيميايي هيدروکسي آپاتيت با استخوان علاوه بر جنبه‌هاي زيست فعالي و تأثيرات درماني هيدروکسي آپاتيت مي‌توان به عدم تحليل رفتن ، قابليت تحريک رشد استخوان (به خصوص داخل تخلخل‌ ميان ذرات، حفرات موجود در ماده کاشتني يا داربست )، ايجاد پيوند مستقيم با استخوان و چسبندگي مطلوب با بافت استخوان اشاره کرد. سطح هيدروکسي آپاتيت با انواع مختلفي از سلول ها همچون سلول هاي بيگانه خوار درشت ، استخوان سازها ، استخوان خوارها و ليگامنت هاي پريودنتال سازگاري زيستي مناسبي دارد. هيدروکسي آپاتيت اجازه رشد سلول هاي استخواني نظير استخوان سازها و استخوان خوارها را مي دهد و به دليل شباهت شيمي سطح هيدروکسي آپاتيت و استخوان، سلول ها تمايزي بين اين دو قائل نمي شوند. از جمله کاربردهاي مهم اين بيوسراميک مي توان به استفاده در جراحي ارتوپدي به شکل توده‌اي و يا پوشش در سطح ماده کاشتني، جراحي ستون فقرات و حامل دارو يا پروتئين با قابليت آزادسازي کنترل شده اشاره کرد. از جمله محصولات شرکت مهندسي پزشکي نيک سرام رازي مي توان به پودر هيدروکسي آپاتيت با دامنه اندازه ذرات 50 نانومتر تا 500 ميکرومتر اشاره کرد. اين محصول به دو روش طبيعي (استحصال از استخوان حيوان) و مصنوعي(سل_ژل) تهيه مي شود. جهت ارزيابي ويژگي هاي اين محصول، آناليز XRD، SEM، TEM و آزمون هاي Invivo و Invitro انجام گرفته است.

دریافت کاتالوگ

c9t44a5r38nmxyiq6mqv

الگوي پراش پرتوايکس (XRD) از پودر هیدروکسی آپاتيـت تهيه شده به روش سل- ژل

6eprynqrjaxa05kvcff

تصوير ميکروسکوپ الکتروني روبشي  (SEM)پودرهيدروکسي آپاتيت.

0c5skqsiqeuecjxqou00