بتا تری کلسیم فسفات

بیوسرامیک قابل جذب بتا تري کلسيم‌ فسفات به‎ ‎تدريج در بدن انسان حل مي‌شود و به عنوان پايه اي برای تشکيل استخوان و آزاد سازي ‏يون‌هاي فسفات و کلسيم عمل مي‌کند. این واکنش، تسريع د ر فرايند رشد استخوان‎ ‎د ر اطراف ايمپلنت و تثبيت آن را به همراه دارد‎.‎

دریافت کاتالوگ